(Po atestaci) Do soukromé polikliniky nebo ordinace

Jak zmiňuji v obecné části o Švýcarsku, ve Švýcarsku bude chybět v nadcházejících letech mnoho ambulantních lékařů. Pro práci v soukromé sféře je ovšem třeba si vyřídit mnoho dokumentů a povolení, což vyžaduje dosti trpělivosti. Mně vše trvalo (od uznání diplomu+atestace až po získání „Numéro RCC“ (viz níže)) 3 měsíce. Do toho ovšem není započítán měsíc, který si nechá české ministerstvo zdravotnictví na vydání „dokladu o konformitě“ Vašeho diplomu a Vaší atestace se zákony EU (podrobnosti v sekci „Uznání diplomu“) a měsíc až dva po atestaci na vydání atestačního diplomu (zvláště když děláte atestaci v ČR na začátku léta a vydání vašeho atestačního diplomu spadne do doby letních dovolených). Nejzdlouhavější je získat „Droit de pratique“ (německy Kantonale Berufsausübungsbewilligung) (jeho získání je popsáno v sekci Po atestaci do (státní) nemocnice). Všechna další povolení jsou na „Droit de pratique“ závislá takže dokud ho nebudete mít tak se nehnete z místa.

Co tedy pro práci v soukromé ambulanci nebo na soukromé poliklinice bezpodmínečně potřebujete:

 • Uznání diplomu a atestace od MEBEKO a získání „Droit de pratique“ (německy Kantonale Berufsausübungsbewilligung) je popsáno v sekcích Po promoci a Po atestaci do (státní) nemocnice
 • Stát se členem švýcarské lékařské komory FMH (Foederatio Medicorum Helveticorum), které je jakoby nepovinné nicméně získat „Affiliation à l’AVS“ bez členství v Komoře je prakticky nemožné
 • „Affiliation à l’AVS“ (německy AHV) tedy doklad od jedné z pojišťoven, které zajišťují důchodové pojištění, o tom, že Vás přijala a že si u ní tedy můžete důchodové pojištění platit
 • „Numéro RCC“ (německy: Zahlstellenregisternummer (ZSR-nr.)) – švýcarský ekvivalent naší smlouvy s VZP; v podstatě povolení, že můžete svou práci a výkony účtovat švýcarské „všeobecné pojišťovně/pojišťovnám“
 • Bankovní účet
 • Pojištění zodpovědnosti za škodu (francouzsky: Assurance Responsabilité Civile Professionnelle) pro možné poškození pacienta
 • Vlastní zdravotní pojištění
 • Pracovní povolení a povolení k pobytu

Pozor!!!
V červenci 2013 vešla v platnost vyhláška „clause du besoin“ (původně s platností na 3 roky, ale v létě 2016 prodloužena až do 30.června 2019), která omezovala vydávání nových „Droit de pratique“ „indépendant“ a nových „numéro RCC“ (detaily viz níže). Nyní je rozhodnutí na každém kantonu; Ženeva byla od léta 2019 pro cizince otevřená a zákon vešel opět v platnost od ledna 2023. www.fmh.ch/fr/prestations/droit/droit-des-admissions.cfm
Kanton Vaud je na tom stejně, kanton Fribourg se zdá zatím otevřený.

Řešením je nechat se zaměstnat v některé ze státních nemocnic na dobu 3 let. Vyhláška se totiž netýká lékařů, kteří absolvují ve Švýcarsku 3 roky praxe v akreditovaných nemocnicích pro specializační vzdělávání (v podstatě všechny státní nemocnice, ale i některé soukromé kliniky a nemocnice). To neznamená, že si budete muset znovu dělat „kolečko“. Můžete pracovat už jako atestovaný lékař, tzv. „chef de clinique“ (viz předešlé sekce o Švýcarsku).

Jiným řešením je převzít po někom praxi (ordinaci) a tak „zdědíte“ i jeho „Droit de pratique“.

Každý kanton tuho vyhlášku interpretuje trošku jinak. V kantonu Vaud jsou s vydáváním nových „Droit de pratique“ asi největší potíže. Dokonce teď vydávají i „Droit de pratique“ omezená na určitý region s nedostatkem lékařů, se kterým nemůžete pracovat ve zbytku kantonu.

Členství ve švýcarské lékařské komoře FMH

(Foederatio Medicorum Helveticorum)
Členství je sice nepovinné nicméně získat „Affiliation à l’AVS“ bez členství v FMH je prakticky nemožné (viz dále).
O členství v FMH si musíte zažádat u příslušné kantonální lékařské asociace. Jejich seznam najdete zde nebo na http://fmh.ch/fr/de_la_fmh/organisations_medecins/societes_cantonales.h…. O členství si nelze žádat přímo u FMH. Navíc členství v FMH a členství v příslušné kantonální lékařské asociaci není možné jedno bez druhého. Jinými slovy, pro členství v FMH musíte být zároveň i členem příslušné kantonální lékařské asociace a o obě členství si žádáte právě u dané kantonální lékařské asociace. Stát se členem je poměrně zdlouhavou záležitostí, nicméně dokument, který Vám příslušná kantonální lékařská asociace vydá krátce po přijetí Vaší žádosti postačí pro vyřízení „Numéro RCC“ a „Affiliation à l’AVS“. Na členství se pak čeká i měsíce, ale mezitím už můžete pracovat; nijak už Vás to tedy nezdržuje.
Pro požádání o členství potřebujete:

 • Droit de pratique (německy Kantonale Berufsausübungsbewilligung)
 • Curriculum vitae v bodech
 • Curriculum vitae (další) na 4 řádky (3-4 věty), které FMH uvede na jejich webovských stránkách
 • Diplom spolu s uznáním diplomu u MEBEKO
 • Atestační diplom spolu s uznáním atestace u MEBEKO
 • Mohou po Vás chtít i Attestation de bonne conduite (získáte od české lékařské komory)

Postup: Nejprve na příslušnou kantonální lékařskou asociaci pošlete krátký email, kde vysvětlíte, že se chcete stát novým členem/členkou. Oni Vám obratem pošlou emailem formulář na vyplnění a řadu souborů k prostudování. Vyplněný a podepsaný formulář spolu s požadovanými dokumenty (vše stačí neskenované) pošlete emailem zpět. Zároveň si požádejte, že od nich potřebujete dokument pro „Numéro RCC“ a pro „Affiliation à l’AVS“. Oni Vám do několika dnů pošlou zpět dokument emailem, že přijali Vaší žádost o členství a že jí vyřizují. Pokud budete pracovat pro soukromou polikliniku či ordinaci jako „nezávislý/á“, je třeba toto v poslané žádosti specifikovat jako „indépendant“. (Může se stát, že Vás poliklinika čí ambulance zaměstná jako „salarié(e)“; pak „indépendant“ nejste; záleží na typu Vaší smlouvy.)
Pro „indépendant“ stojí členství v FMH 825 franků ročně plus členství v kantonální lékařské asociaci (okolo 650 franků ročně podle kantonu).

„Affiliation à l’AVS“ (německy AHV)

Bez tohoto povolení na žádné soukromé poliklinice ani v ambulanci nemůžete pracovat. Je to doklad od jedné z pojišťoven (Caisse AVS, německy AHV-Ausgleichskasse), které zajišťují důchodové pojištění a pojištění pro případ invalidity, o tom, že Vás přijala a že si u ní tedy můžete platit důchodové pojištění. Je třeba si žádat o „Affiliation à l’AVS“ jako „indédendant“ (pokud Vám poliklinika či ambulance neřekne jinak). Teoreticky se můžete zapsat u jakékoli pojišťovny, která zajišťuje důchodové pojištění (v Ženevě jsou mi známé tři: medisuisse, FER (www.fer-ge.ch) a Office cantonal des assurances sociales (www.ocas.ch)). Nicméně zapsat se u FER nebo Office cantonal des assurances sociales je prakticky nemožné, protože na to, aby Vám uznali „nezávislý“ statut („indépendant“) po Vás chtějí doložit účetnictví z ambulance, doklady o nákupu zdravotnického materiálu, Vaše investice v poliklinice/ambulanci nebo nájemní smlouvu ordinace, atd. Toto není neproveditelné, ale bez agenta, který to za Vás vyřídí (ale i s ním) je to velmi zdlouhavé a složité.
Daleko nejschůdnější cestou je se zapsat u medisuisse (www.medisuisse.ch). Je to pojišťovna důchodového pojištění založená FMH a dalšími členskými organizacemi a jsou tedy zvyklí přijímat lékaře. Na druhou stranu je nutné být členem FMH (anebo mít v ruce alespoň prozatímní dokument od příslušné kantonální lékařské asociace, že přijala Vaší žádost o členství (viz výše)). Jejich formulář „Questionnaire d‘inscription pour personnes indépendantes” najdete na www.medisuisse.ch/contento/MedisuissefrCH/medisuisse/Formulaires/Nouvea… nebo německé znění formuláře „Anmeldung Selbständigerwerbende/r“ na www.medisuisse.ch/contento/tabid/265/language/de-CH/Default.aspx. Pokud ještě nemáte bankovní účet, není třeba ve formuláři vyplňovat bankovní spojení. Je možné jim ho dodat později. Stejně tak nechte prázdnou kolonku „číslo AVS“ (německy AHV). Pokud ještě neznáte Vaše budoucí příjmy, je třeba vyplnit alespoň odhad ročních příjmů. Vyplněný a podepsaný formulář pošlete neskenovaný spolu s Droit de pratique a s dokladem od kantonální lékařské asociace, že vyřizují Vaše členství emailem do medisuisse. Mohou Vás také požádat, abyste pak poslali originál podepsaného formuláře poštou. Vyřízení trvá několik málo dnů.

„Numéro RCC“

(německy: Zahlstellenregisternummer (ZSR-nr.))
Pro „numéro RCC“ (Numéro créancier) se můžete setkat s dříve používaným výrazem "Numéro de concordat" nebo "Numéro d‘enregistrement”. Vyřizuje ho SASIS www.sasis.ch (dříve se jmenovali santésuisse). Je to švýcarský ekvivalent naší smlouvy s VZP; v podstatě povolení, že můžete svou práci a výkony účtovat švýcarské „všeobecné pojišťovně“ (resp. pojišťovnám).
Instrukce a formulář „Questionnaire_médecin“ (něměcky „Fragebogen_Aerzte“) najdete na stránkách SASIS: vlevo nejdříve najeďte kurzorem na „Attribution d’un n° RCC pour fournisseurs de prestations" a pak klikněte na "Médecins” (v německé verzi nejdříve „Erteilung ZSR-Nr. Leistungserbringer", pak „Ärzte“). Části formuláře bude muset vyplnit Váš zaměstnavatel (jako jejich bankovní spojení, atd. (pokud si neotevíráte vlastní ordinaci a nebudete pracovat úplně sám/sama na sebe)).

Vyplněný a podepsaný formulář pošlete spolu s následujícími dokumenty (stačí obyčejné kopie nebo vše neskenované poslat emailem):

 • diplom (s neoficiálním překladem)
 • uznání diplomu od MEBEKO
 • atestační diplom (s neoficiálním překladem)
 • uznání atestace od MEBEKO
 • Droit de pratique (německy Kantonale Berufsausübungsbewilligung)
 • Dokument od kantonální lékařské asociace, že vyřizuje Vaší žádost o členství (pokud jste si vyřídil(a) „Adhésion à la convention tarifaire“ jako nečlen(ka), pak tento dokument není třeba)
 • „Adhésion à la convention tarifaire“ (německy: Bestätigung TARMED Vertragsbeitritt). „Adhésion à la convention tarifaire“ je Vaše prohlášení o tom, že budete SASIS správně účtovat Vaše výkony. Žádá se o ní přímo u FMH buď jako člen FMH nebo jako nečlen. Jako člen stačí vyplnit a podepsat formulář člena (jedna strana se dvěma částmi), který najdete na stránkách www.fmh.ch, když vlevo kliknete na „TARMED“ a pak na „Conventions tarifaires“ (německy: Tarifverträge); pak klikněte dole na odkaz pod nadpisem „Pour les membres de la FMH“ (německy: Für Mitglieder der FMH). Pro členy FMH „Adhésion à la convention tarifaire“ nic nestojí (kromě členských příspěvků). Pokud chcete o „Adhésion à la convention tarifaire“ žádat jako nečlen, vyplňte a pošlete dva formuláře, které najdete hned pod formulářem pro členy. První formulář je potřeba pro účtování základnímu pojištění (fr. LAMal, německy KVG), druhý formulář pak pro účtování úrazovému pojištění, vojenskému pojištění a invalidnímu pojištění (fr. LAA/LAM/LAI, německy UVG/MVG/IV). Skoro určitě budete potřebovat oba, ale zeptejte se Všeho zaměstnavatele. Nečlena „Adhésion à la convention tarifaire“ stojí první rok okolo 523 franků (pro základní pojištění) plus 1200 franků (pro úrazové pojištění). Další roky pak 262 franků (pro základní pojištění) plus 400 franků (pro úrazové pojištění). Vyplněnou žádost (ať už jako člen nebo jako nečlen) pošlete (stačí neskenovanou emailem) do FHM. Pokud ještě nemáte členské číslo FHM, políčko na formuláři nechte prázdné. Pokud žádáte jako nečlen, FMH Vám pošle složenku na 1723 franků poštou do několika dnů. Pokud žádáte jako člen, ale zatím na členství čekáte, nepošlou Vám zatím nic až do té doby než se stanete členem FMH. S žádostí o „Numéro RCC“ však můžete poslat stejný formulář „Adhésion à la convention tarifaire“ člena spolu s dokumentem od kantonální lékařské asociace, že vyřizují Vaše členství (viz výše) a není proto potřeba na členství čekat. SASIS Vás pak požádá, abyste jim dodali Vaše členské číslo FHM jakmile ho dostanete, ale „Numéro RCC“ Vám vydají už předtím.

Po zaslání všech dokumentů a formuláře do SASIS obdržíte „Numéro RCC“ do 10 dnů. Stojí to s daní 324 franků (pošlou Vám složenku až Vám vydají „Numéro RCC“).

Další formality

 • Pojištění "allocations familiales et l’assurance maternité" - tedy mateřské pojištění je také povinné, federální pojišťovna medisuisse neposkytuje mateřské pojištění. Musíte ho tedy platit u místní kantonální pojišťovny (pro Ženevu je to např. OCAS - Office Cantonal des Assurances Sociales www.ocas.ch)
 • Bankovní účet - je třeba pracovní smlouvu nebo pracovní povolení (zaslechl jsem, že na poště Vám založí účet jen na cestovní pas nebo OP)
 • Pojištění zodpovědnosti za škodu (francouzsky: Assurance Responsabilité Civile Professionnelle) pro možné poškození pacienta (pro internistu do 1000 franků za rok)
 • Vlastní zdravotní pojištění (ze zákona je nutné i accident pokud jste „indépendant“; pokud jste „salarié“ platí za Vás accident zaměstnavatel); najdete na www.comparis.ch
 • Pracovní povolení a povolení k pobytu. O pracovní povolení a povolení k pobytu se žádá současně u příslušného kantonálního úřadu. Pro Ženevu jsou informace na webovské stránce http://ge.ch/population/prestations-europeen. Pro české občany je procedura jednoduchá. Stačí na příslušný kantonální úřad poslat formulář (najdete na jejich web stránce), dvě fotky formátu na pas, prostou (neověřenou) kopii pasu nebo občanky a kantonální povolení k vykonávání lékařkého povolání (francouzsky "droit de pratique"). Obecné informace o pracovním povolení pro celé Švýcarsko najdete na stránkách www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta.html.