Po atestaci

Pokud máte již atestaci, získat potřebná povolení, která Vás opravňují pracovat ve Francii jako lékař je poměrně jednoduché. Stačí se zapsat jako člen do "l'Ordre des Médecins". Ovšem i zde platí, že najít si práci je potřeba ještě než se pustíte do čehokoli jiného. Důvodů je několik: jednak není jednoduché si práci ve Francii bez známostí najít, za druhé je třeba se zapsat do správného „regionálního“ „Conseil départemental de l‘Ordre des Médecins“ (viz níže). Pokud nevíte, kde ve Francii budete pracovat, nevíte ani, kam se zapsat.

Uznávání diplomů a atestací

Uznání diplomu = zapsání se do "l'Ordre des Médecins" = zapsání do "Tableau de l'Ordre des Médecins"
Veškeré informace jsou na www.conseil-national.medecin.fr . Pokud najedete kurzorem nahoře na lište nad "Médecin" a kliknete pak na "Exercice en France", zobrazí se 4 dokumenty v pdf a v poslednim pak najdete specifické podmínky pro jednotlivé státy EU; nebo přímo na www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/diplomes_ue.pdf (strana 47)
Na výše zmíněné webové stránce zjistíte, že potřebujete následující dokumenty (oficiálně přeložené do francouzštiny s ověřením; překlady z úředně ověřené kopie):

 • diplom
 • vysvědčení o státních rigorózních zkouškách
 • potvrzení* vydané českým ministerstvem zdravotnictví, že diplom je v souladu s článkem 24 směrnice 2005/36/CE (tzv. konformita) (o které si můžete zažádat na webovské stránce ministerstva zdravotnictví ČR na https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL26PRACEVZAHRANICI42, kde zakliknete možnost "a)") nebo potvrzení z jiného státu EU, že jste v tomto státě pracoval(a) jako lékař(ka) minimálně tři roky během posledních pěti let
 • specializační diplom spolu s potvrzení vydané českým ministerstvem zdravotnictví, že atestační diplom je v souladu se článkem 25 směrnice 2005/36/CE (na stejné webovské stránce MZ ČR, ale zakliknete možnost "c)") nebo potvrzení z jiného státu EU, že jste v tomto státě pracoval(a) danou specializaci minimálně tři roky za posledních pět let
  (*) Pozn. Toto platí jen pro diplomy vydané po 1.1.1999; pro diplomy vydané před 1.1.1999 je nutné předložit i potvrzení vydané českým ministerstvem zdravotnictví, že diplom má stejnou platnost jako současné české nebo slovenské diplomy (článek 23.3 směrnice 2005/36/CE))

Ve zmíněném dokumentu pro české lékaře ovšem není zmínka o dalších nutných dokladech:

 • 2 fotky (formát na občanku nebo na pas)
 • Curriculum Vitae v bodech (od konce studií na fakultě včetně data diplomu až do atestace (pokud jí máte))
 • oficiálně ověřenou kopii a ověřený překlad rodného listu
 • prostou (neověřenou) kopii pasu či občanského průkazu
 • oficiálně ověřenou kopii nebo originál výpisu z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců a jeho ověřený překlad

Pozn. Není potřeba oficiálně dokládat znalost jazyka. Ta je posouzena během pohovoru (viz níže). Stačí úroveň B2. Francouzsky je možné se naučil do potřebné úrovně z nuly za 6-8 měsíců denních intenzivních kurzů

Jak se zapsat do l'Ordre des médecins
Pakliže máte všechny tyto náležitosti pohromadě, je třeba se rozhodnout, ve kterém místě ve Francii budete pracovat. Francie je totiž rozdělena na 101 "regionů" (départements) a každý z nich má vlastní départementální Ordre des médecins, tzv. Conseil départemental de l‘Ordre des Médecins. Není možné být zapsán jako člen ve více než jednom departementálním Ordre des Médecins a zapsání do určitého departementálního Ordre des Médecins Vás opravňuje pracovat jen na území daného départementu. Seznam départementů a kontakt na jednotlivé Conseils départemental de l‘Ordre des Médecins je na výše zmíněné webovské stránce, když kliknete vpravo dole na "Contacter un Conseil" nebo na www.conseil-national.medecin.fr/contacts-ordre-des-medecins
Od příslušného departementálního Ordre des Médecins si vyžádejte "dossier", který obsahuje instrukce a dva stejné formuláře, které vyplníte a vše i s požadovanými dokumenty a fotkami pošlete (doporučeně) nebo přinesete na příslušný départementální Ordre des Médecins. Ti Vám pak dohodnou pohovor s jejich lékařem (tzv. rapporteur); pohovor je naprostá formalita. Můj "rapporteur" se mě vyptal několik málo věcí o mé profesní minulosti, zeptal se mě, jestli mam práci a bylo to. Pohovor trval asi 5 minut. Každý départementální Ordre des Médecins má jednou za měsíc porady, kde rozhodují o uznávání diplomů a atestací. Licenci dostanete doporučeným dopisem během několika dnů po nejbližší poradě po Vašem pohovoru. V dopise Vám zašlou registrační kartu, tzv. CPS (Carte de Professionnel de Santé), což je celonárodní licence. Také v dopise dostanete účtenku na zaplacení prvního roku členství v Komoře (l’Ordre des Médecins). Pak si Vás ještě pozvou na oficiální předání registrační karty departementálního Ordre des Médecins (tzv. Carte Professionnel du Médecin) a certifikátu.
Nenechte se odradit francouzskou byrokracií. Častou chybou je to, že se Vás úředník na l'Ordre des Médecins zeptá, jestli už jste prošli registrací u francouzského ministerstva zdravotnictví. V tomto případě stačí poznamenat, že Česká republika je v Evropské Unii a vše bude v pořádku. Registrace u francouzského ministerstva zdravotnictví (Procédure d’Autorisation d’Exercice) není pro občany států Evropské Unie potřeba.

Jak dlouho vydání licence trvá a kolik to stojí?
Vydání licence (= zapsání do Ordre des médecins) trvá asi měsíc. Záleží to na tom, za jakou dobu po doručení Vašich dokumentů a po pohovoru se koná další porada (viz výše). Většinou chtějí mít Vaše dokumenty k dispozici alespoň 10 dní před poradou. Za vydání licence ani za zpracování Vašich dokumentů se nic neplatí. Samozřejmě ale zaplatíte české překladatelské agentuře za přeložení a ověření Vašich dokumentů. Platí se až členství v Komoře (Ordre des médecins) 300 Euro za rok. První (necelý) rok stojí 150 Euro.

Co když se chci přestěhovat do jiného départementu nebo jsem dostal práci v jiném départementu než jsem původně zamýšlel?
Pokud jste už zapsán(a) jako člen(ka) v určitém départementálním Ordre des Médecins a rozhodnete se pracovat v jiném départementu, stačí do nového departementálního Ordre des Médecins přinést nebo poslat (doporučeně) 2 fotky, Curriculum Vitae a neověřenou kopii pasu či občanského průkazu. O přeposlání ostatních dokumentů požádáte (doporučeným dopisem) ten départementální Ordre des Médecins, kde jste byl(a) původně zapsán(a). Poté je potřeba si opět sjednat v novém départementálním Ordre des Médecins pohovor a l'Ordre des Médecins Vám vydá licenci a můžete začít pracovat.

Načasování a obecná taktika
Vzhledem k tomu, že jak vydání licence tak i hledání práce a získání pracovního povolení trvá dosti dlouho, doporučuji hledat práci ještě předtím než Vám bude licence vydána. Případnému zaměstnavateli pak stačí říci, že na vydání licence (= zápisu do l'Ordre des médecins) čekáte. Navíc, jak již píši výše, se Vám může přihodit, že po vyřízení všech formalit se Vám nepodaří práci sehnat. Já bych volil taktiku, že bych si připravil veškeré potřebné dokumenty (ale zatím je nepřekládal, což je dosti nákladné) a žádost o zapsání do příslušného départementálního Odre des Médecins bych podal až po tom, co bych měl jisté místo. Máte tak volnou ruku a nemusíte se se sháněním práce omezovat na jeden département nebo se pak složitě přehlašovat do jiného départementu.

Jak práci hledat?

Jak několikrát zmiňuji na této webovské stránce, nejlépe a nejspolehlivěji se práce lékaře ve Francii hledá přes známé. Můžete zkusit i internetové stránky jednotlivých nemocnic a klinik, kde najdete "Offres d'emploi" nebo jen "Emplois" se seznamem nabízených míst. Kromě toho bývá na internetové stránce někde u seznamu míst odkaz na "Candidature spontanée", který Vám dovolí poslat žádost o práci bez toho aniž by to byla odpověď na nabízené místo. Nicméně ze svých zkušeností Vám radím, abyste si spíš dal(a) práci s vyhledáním kontaktů přímo na šéfy oddělení (Chef de Service) a napsal(a) přímo jim. I tak ale nečekejte velikou "návratnost" Vašich emailů. Napište proto tak na 30 až 50 míst najednou. Určitě si také přečtěte příspěvek ve foru na této webovské stránce Lékař - cizinec ve Francii

Praticien contractuel
Pokud jste neprošli francouzským konkurzem „concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé“ pak hledáte místo „praticien contractuel“. Tito „praticiens contractuels“ mají však teoreticky právo jen na místa, které nejsou naplněna „praticiens hospitaliers“. Vydávají se jim tedy zpravidla smlouvy jen na 3 měsíce a ty se pak prodlužují. Pokud se na místo „praticien contractuel“ přihlásí lékař „praticien hospitalier“, musí nemocnice podle francouzských zákonů lékaře „praticien contractuel“ propustit a dát místo lékaři „praticien hospitalier“ a to i kdyby byl primář s lékařem praticien contractuel“ spokojen.

Praticien hospitalier
Pokud chcete být časem v pozici „praticien hospitalier“ (tedy mít místo na stálo), je třeba si udělat ve Francii „concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé“. Do tohoto konkurzu je možné se přihlásit až po 2 letech praxe – počítá se jen praxe po atestaci a z toho je třeba alespoň půl roku ve Francii (podle zákona musí být celé dva roky absolvovány ve Francii, ale tento zákon se podle toho, co jsem slyšel, nedodržuje). Ve chvíli, kdy se do konkurzu hlásíte, je třeba být zaměstnán jako lékař ve Francii. Více informací najdete na www.cng.sante.fr/Concours-national-de-praticien-des.html a na www.cng.sante.fr/FAQ.html

Médecin intérimaire
Protože francouzský státní systém není schopen s dostatečnou flexibilitou zajistit dostatek lékařů ve státních nemocnicích, množí se agentury, které "dodávají" na krátkodobé úvazky lékaře nemocnicím v personální nouzi (tzv. médecins intérimaires). Protože takový lékař musí být flexibilní a musí se často stěhovat, odpovídá tomu i jeho plat, který je 3-4 násobný. Navíc agentura takovému lékaři platí dopravu a byt v místě zaměstnání. Pro práci pro takovou agenturu nemusí lékař procházet „concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé“. Příklady takových agentur jsou: www.medioffice.com, ALLOMEDIC, PROMAN. Nevím, jestli na práci pro agenturu je třeba se zapisovat do Ordre des médecins.