Po atestaci do (státní) nemocnice

Jak hledat práci

Zkuste internetové stránky jednotlivých nemocnic a klinik, kde najdete "Offres d'emploi" nebo jen "Emplois" se seznamem nabízených míst. Kromě toho bývá na internetových stránkách někde u seznamu míst odkaz na "Candidature spontanée", který Vám dovolí poslat žádost o práci bez toho aniž by to byla odpověď na nabízené místo. Nicméně ze svých zkušeností Vám radím, abyste si spíš dal(a) práci s vyhledáním kontaktů přímo na šéfy oddělení a napsal(a) přímo jim. Návratnost a účinek Vašich žádostí se tak zněkolikanásobí.
Jako atestovaný lékař žádáte o místo tzv. chef de clinique (v německy mluvící části tzv. Oberarzt) anebo (pokud si troufáte) jako „smluvní lékař“, fr. tzv. médecin agréé, něm. Belegarzt (vysvětlivky najdete v obecné sekci o Švýcarsku). Na práci „smluvního lékaře“ ovšem potřebujete Droit de pratique à titre „indépendant“ (viz níže).
Kromě uznaného diplomu od MEBEKO (detaily na konci sekce po promoci) potřebujete uznanou atestaci (viz níže), tzv. droit de pratique pro daný kanton (viz níže) a pracovní povolení, popř. ještě výpis ze švýcarského trestního rejstříku, sociální pojištění a dalsí formality (záleží na nemocnici) (detaily najdete v sekci po atestaci do soukromé polikliniky nebo ambulance).

Uznávání atestací

(francouzsky “titre postgrade”, německy "Weiterbildungstitel", italsky "titolo di perfezionamento")

Na uznání atestace potřebujete následnující dokumenty:

 • Uznaný diplom od MEBEKO (viz sekce Po promoci) anebo posílat žádost o uznání diplomu a uznání atestace zároveň
 • Atestační diplom
 • Doklad „konformity“ atestačního diplomu od MZ ČR, o který si můžete zažádat na webovské stránce ministerstva na https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL26PRACEVZAHRANICI42, kde zakliknete možnost "b)"
 • Doklad o české státní příslušnosti (požádejte místní úřad v ČR v místě Vašeho bydliště; Švýcaři totiž chtějí ověřenou kopii pasu či OP, což ale české zákony neumožňují; vyhoví ale doklad z místního úřadu o české státní příslušnosti; vydají Vám ho na počkání)
 • Curriculum vitae v bodech

Všechny tyto dokumenty je třeba oficiálně přeložit z oficiálně ověřených kopií a poslat spolu s vyplněným formulářem, který najdete na níže zmíněné webovské adrese, do MEBEKO, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Bern.
MEBEKO Vám obratem pošle doklad o přijetí Vámi poslaných dokumentů a složenku na 680 Franků (která je ovšem jen pro platbu ze Švýcarska; na druhé straně složenky je bankovní spojení na převod z účtu)
Více informací a formulář najdete na www.bag.admin.ch/themen/berufe/00407/00554/index.html, kde si můžete zvolit francouzštinu, němčinu, italštinu a angličtinu.

Pozn. Atestaci je možné uznat jen pokud už Vám MEBEKO uznalo diplom nebo pokud žádost o uznání diplomu a uznání atestace posíláte najednou (v každém případě zaplatíte 680 Franků za každý z nich).
Pozor! Oficiální kopie a překlady diplomu a atestace si nechte udělat rovnou dvakrát. Budete je totiž hned potřebovat na vyřízení "Droit de pratique" (viz níže)

Droit de pratique

(německy: Kantonale Berufsausübungsbewilligung)
Nejprve je třeba si sehnat místo atestovaného lékaře (francouzsky „chef de clinique“ = německy Oberarzt; nebo popř. "médecin-chef"). Podle kantonu pak totiž musíte zažádat o kantonální povolení (francouzsky "Droit de pratique" nebo "autorisation de pratiquer"; německy "Kantonale Berufsausübungsbewilligung"). V této situaci (jako zaměstnanec nemocnice) žádáte o typ Droit de pratique "salarié" neboli "dépendant" (nikoli "indépéndant", což je kantonální povolení pro práci v soukromé ordinaci/poliklinice).
Pro získání "droit de pratique" je třeba zaslat do příslušného kantonálního úřadu (pro Ženevu http://ge.ch/dares/unite-droits-pratique/accueil.html, pro kanton Vaud www.vd.ch/themes/sante/professionnels/autorisations-de-pratiquer/liste-…) následující dokumenty:

 • Oficiální překlad výpisu z trestního rejstříku ČR
 • Výpis z trestního rejstříku Švýcarska (francouzsky "extrait du casier judiciaire", německy "Strafregisterauszug"; informace najdete na https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/publiservice/service/strafregister.h… ; výpis si můžete vyžádat na jakékoli poště ve Švýcarsku a stojí 20 Franků; přijde Vám do týdne domů poštou)
 • (další) oficiální překlady diplomu a atestace (resp. jejich ověřených kopií)
 • Doklady o uznání diplomu a atestace od MEBEKO
 • "Attestation de bonne conduite" (= Letter of good standing) od České lékařské komory
 • Curriculum vitae v bodech
 • Certifikát od lékaře (každý kanton má daný seznam "smluvních" lékařů, u kterých je možné tento certifikát získat), že jste schopen výkonu Vašeho povolání (stojí okolo 100 Franků)
 • zaplatit poplatek (liší se podle kantonu (150-900 Franků))

Pozn. Požadavky se mohou podle kantonu trošku lišit.
Je dobré do kantonálního úřadu zavolat tak dva týdny po zaslání Vaší žádosti. Jinak Vaše dokumenty budou klidně ležet v úřadě na stole a nic se s nimi nebude dít. Optejte se třeba, jestli dostali všechny potřebné dokumenty.

Pracovní povolení

Detaily o pracovním povolení najdete na konci sekce do soukromé polikliniky nebo ambulance