Po promoci

Se vstupem do švýcarského zdravotního systému jako absolvent (neboli do systému specializačního vzdělávaní) nemám vlastní zkušenosti. Poskytuji tedy informace kolegyně, která pracuje v Neuchâtelu.
Sám jen přikládám níže detaily o tom jak se uznává ve Švýcarsku diplom.

Práca lekára vo Švajčiarsku

Neuchâtel, Švajčiarsko, júl 2014

Tieto informácie vychádzajú z mojich osobných skúseností s prácou lekára vo Švajčiarsku, nazbierané za dva roky špecializačné prípravy. Vzťahujú sa na frankofónnu oblasť Švajčiarska a taktiež sa líšia v závislosti od jednotlivých kantónov. Uvádzam niektoré informácie platné skôr pre Slovákov ako Čechov. Skúsenosti mám osobne s gynekológiou (stážovala som v Ženeve, pracovala vo Fribourgu. Momentálne pracujem v Neuchâtli).

 1. Aké dokumenty potrebujem a kam ich poslať, keď hľadám prácu lekára?
  Nie je treba žiadne skúšky, stačí poslať CV a motivačný list, obyčajnú kópiu diplomu preloženého do francúzštiny (resp. nemčiny).
  Miesta sú tu rozplánované na rok-dva aj viac dopredu, ale často sa stáva, že niekto vypadne, zmení plány, otehotnie atď. a potom nemocnice hľadajú náhradu na par mesiacov. To je šanca pre Váš ako sa dostať do „systému“, preto treba poslať žiadosti všade. Nie len na personálne oddelenie ale aj priamo šéfovi a jeho zástupcom zodpovedným za výuku mladých lekárov. Skoro všetky info sú na webe, prípadne je dobré overiť u sekretárky telefonicky- ušetrí Vám to zbytočné čakanie na informácie a omyly.
  Môžete priložiť ďalšie odporúčania, potvrdenia o stáži, práci (samozrejme minimálne v angličtine), ale môj pocit je, že príliš hrubé zložky ich v prvom kontakte skôr otravujú. Efektívnejší je asi stručný email s priloženým CV a motivačným listom. Ostatné prineste prípadne na pohovor alebo pošlite na požiadanie.
 2. Aké skúsenosti najviac oceňujú?
  Mimoškolské študentské aktivity v kluboch ako IFMSA, senát atď asi veľmi neoceňujú (nikto sa ma na takéto moje skúsenosti nikdy nespýtal). Skôr je samozrejme zaujímavý výskum- diplomovka u nich je diplomová práca pre extra titul MD dobrovoľná a na lepšej úrovni. Inak robia v 6. ročníku nejakú krátku povinnú teoretickú prácu rozdielnu od poriadnej „výskumnej“ diplomovky. Ideálne ak ste boli niekde vo Švajčiarsku na stáži, prípadne inde v zahraničí.
 3. Mám šancu sa dostať na špecializáciu, ktorú chcem robiť?
  Záleží samozrejme od výberu: všeobecne interná áno, ale začnete od malej nemocnice alebo geriatrie. Psychiatria určite (je nedostatok doktorov, ale problémom je často dostatočná znalosť jazyka). Chirurgia: áno, miesto áno, horšie je to potom, ako som počula s dokončením špecializácie, prípadne pod-špecializácie (na pohotovosti je miesta kopec, ale ťažšie sa hľadá niečo na hrudnej chirurgii..). Často sa stáva, že lekári čakajú na svoju špecializáciu, chcú napríklad gynekológiu a zatiaľ pracujú rok na internej. Pravé na gynekológiu Vám odporučia rok na chirurgii a prilepší to vašej žiadosti o miesto (kedysi bol rok na chire povinný).
 4. Aké dokumenty potrebujem na samotnú pracovnú činnosť?
  Nemocnica spresní, záleží aj na kantóne. Napríklad v Ženeve (HUG) chceli, aby si človek už počas práce vybavil uznanie diplomu, mohli ste ale medzičasom začať pracovať.
  Neuchâtel (HNE) potrebuje potvrdenie pre úrad verejného zdravia, na čo bol potrebný výpis z registra trestov (zo Slovenska aj zo Švajčiarska za uplynulý pobyt). Zatiaľ som nikde nevidela, že by požadovali od niekoho jazykový certifikát.
 5. Ako sa vybavuje uznanie diplomu Švajčiarskou lekárskou komorou MEBEKO a načo mi to je dobré?
  Zvyčajne to nie je hneď nevyhnutné na prácu, ale môže to byť požadované v univerzitných nemocniciach, aby ste sa mohli zahlásiť do komory, resp. na niektoré ďalšie potvrdenia (vid Neuchâtel- úrad verejného zdravia to vyžadoval), neskôr na absolvovanie špecializačných skúšok.
  Je potrebné potvrdenie o jazykovej zdatnosti na úrovni B2 alebo už pracovná skúsenosť zo Švajčiarska z oblasti medicíny: takže ak tu už robíte považujú vás automaticky za jazykovo dostatočne zdatného. Napriek tomu, že sme v EÚ potrebujeme špeciálne potvrdenie z Min. zdravotníctva o ekvivalencii nášho diplomu s normami EÚ. Toto potvrdenie stálo na Slovensku v januári 2013 250 EUR. Samotné vybavenie uznania diplomu stojí ďalších cca 700 CHF (560 EUR).
 6. Čo sa týka špecializácie: všetko je na www.fmh.ch www.fmh.ch/fr/formation-isfm/formation_postgraduee/programmes_formation… špecializácií, tam nájdete, čo sa od Vás vyžaduje, koľko rokov. (Programme). Náplň špecializácie je v Objectives.
  Vo Švajčiarsku sa pripravte na to, že sa budete sťahovať často. Hlavne ako nováčik a hlavne kým nemáte špecializáciu. Vašu cirkuláciu pred atestáciou Vám buď zorganizuje špeciálna komora (napr. gynekológov) a tak dostanete rok v jednej nemocnici, rok v inej, alebo si to budete musieť hľadať všetko sami, ale nemocnice dávajú väčšinou zmluvu na dva roky (ak nejde o nahrádzanie nejakého iného doktora, to môže byt aj na kratku dobu: 3-5 mesiacov).
  (Poznámka od Michala: Stejně jako v ČR není ve Švýcarsku specializační vzdělávaní nijak garantováno. Teoreticky se Vám tedy může stát, že Vám budou chybět nějaké stáže (části kolečka) nebo lékařské výkony a nikdo Vám nezaručí jejich absolvování.)
 7. Atestačné skúšky: závisí na odbore, pre obraz, chirurgické majú zoznam výkonov, parciálnu skúšku- test po roku-dvoch a záverečnú skúšku + 2-3 pacientov na odprezentovanie pred komisiou. Donedávna bola aj atestačná operácia. Minimálne v gynekológii to nedávno zrušili.
  Všeobecne, internistické odbory majú parciálnu skúšku po cca 3 rokoch a potom záverečné, plus treba mať publikáciu.
 8. Nemocnice: dobre vybavené. Prebieha tu veľká centralizácia nemocníc. Od roku 2012 zmenili financovanie, zlučujú viaceré malé nemocnice pod jednu centrálnu s pobočkami na „vidieku“ konkrétne zameranými (napr.nukleárna medicína, geriatria, rehabilitácia, paliatívna medicína..) ale ostatné všeobecné oddelenia ako pediatria, porodnica sa sústreďujú do vačších miest. Jedno personálne oddelenie potom zastrešuje viaceré kliniky.
 9. Pracovný čas: 50 hod/týždenne v zmluve. Mali by Vám nahradiť nadčasy, náhradným voľnom (záleží od nemocnice, šéfa). Dovolenku si tiež môžete slobodne vybrať, ale musí sa to všetko nahlásiť a naplánovať po švajčiarsky niekoľko mesiacov dopredu. Takisto par dní extra určených na štúdium/kongresy, sťahovanie, svadbu máte.
 10. Pracovná doba cca 7:30 ráno: sedenie (+- 30min, závisí na špecializácií a nemocnici), okolo 17:00 večerné sedenie, často ostávate a dorábate papiere ešte hodinku- dve. Nočné a víkendy sú rôzne organizované: Niekde máte 7 dní nočné po 12 hodín, potom 7 dní voľno. Niekde sú 24hod. služby. V každom prípade iný systém ako na Slovensku s pravidelnou prac. dobou a k tomu nočnými niekoľko krát do mesiaca.
 11. Pracovné povolenie: Švajčiarsko vyhlásilo limity na povolenia na pobyt: konkrétne povolenia C na 5 rokov. Ak máte zmluvu na pracú kratší ako rok dajú vám limitovane povolenie len na dobu zmluvy -povolenie L. Povolenie L sa dá predĺžiť: stačí vždy priniesť novu zmluvu a na „Úrade pre kontrolu obyvateľstva“ v danom kantóne to predĺžia.
 12. Zdravotné poistenie: povinné pri pobyte nad 3 mesiace. Poisťovne sú tu súkromné. Najlačnejšie poistenie okolo 160 CHF/mes.(130 EUR) s tým, že si platíte všetky náklady na lekára, lieky sami, zbierate si často sami bločky a potvrdenia, a až keď presiahnete limit 2000 alebo 2500 chf za rok, poisťovňa Vám začne preplácať ďalšie náklady. Pre obraz: s chrípkou, 10min u všeobecnej lekárky stálo 40 CHF (32 EUR).
 13. Sami si platíte aj poistenie za škodu na majetku/osobe, za krádež.
 14. Administratíva: Zmena kantónov, rôzne dane, nahlasovanie, zmeny bydliska, prepisovanie ŠPZtky, pochopiť systém poistení dá celkom zabrať. Inak je ale administratíva dobre organizovaná: všetko je na webe, môžete komunikovať mailom či telefonicky. Úradníci sú v zásade milí aspoň v porovnaní so skúsenosťami z domu. Asi sú zvyknutí na cudzincov, na ľudí neznalých miestnych pomerov, jazyka atď.

Nika

Dotazy pište na nika@lekarvzahranici.cz

Také si přečtěte od dalšího lékaře Zkušenosti ze Švýcarska ve foru.

Uznávání diplomů

Diplomy vydané po 1. květnu 2004 jsou uznávány automaticky - potřebujete následující dokumenty:

 • Diplom
 • Doklad „konformity“ diplomu od MZ ČR, o který si můžete zažádat na webovské stránce ministerstva na https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL26PRACEVZAHRANICI42, kde zakliknete možnost "a)" (je to doklad o tom, že Váš diplom je v souladu s právem Evropského společenství)
 • Doklad o české státní příslušnosti (požádejte místní úřad v ČR v místě Vašeho bydliště; Švýcaři totiž chtějí ověřenou kopii pasu či OP, což ale české zákony neumožňují; vyhoví ale doklad z místního úřadu o české státní příslušnosti; vydají Vám ho na počkání)
 • Curriculum vitae v bodech
 • Doklad o znalosti jazyka úroveň B2 či vyšší (není potřeba žádná zkouška; stačí doklad z jazykové školy o dosažené úrovni)

Všechny tyto dokumenty je třeba oficiálně přeložit z oficiálně ověřených kopií a poslat spolu s vyplněným formulářem, který najdete na níže zmíněné webovské adrese, do MEBEKO, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Bern.
MEBEKO Vám obratem pošle doklad o přijetí Vámi poslaných dokumentů a složenku na 680 Franků (která je ovšem jen pro platbu ze Švýcarska; na druhé straně složenky je bankovní spojení na převod z účtu)
Více informací a formulář najdete na www.bag.admin.ch/themen/berufe/00406/index.html, kde si můžete zvolit francouzštinu, němčinu, italštinu a angličtinu

Pozn. Pokud byl Váš diplom vydán před 1.5.2004, musíte ještě poslat doklad o tom, že jste pracoval(a) v ČR jako lékař minimálně 3 roky během posledních pěti let. O tento doklad si můžete zažádat na webovské stránce ministerstva na https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL26PRACEVZAHRANICI42, kde zakliknete možnost "c)".

Žádost o práci

Ve Švýcarsku (pokud ještě nemáte atestaci) se musíte přihlásit do programu postgraduálního vzdělávání jako tzv. interne neboli médecin assitant (ve frankofonní části) či Assistenzarzt (v německy mluvící části).

Detaily o pracovním povolení najdete na konci sekce do soukromé polikliniky nebo ambulance