Český lékař ve Francii

Obecné informace

Český lékař se může do Francie dostat v různých fázím profesního vývoje. Nejschůdnější cesta se Vám naskytne po atestaci, kdy můžete dostat místo tzv. Praticien contractuel (viz níže).
Existují cesty jak pracovat jako lékař ve Francii i hned po promoci, ale bohužel jen dočasně.
Další možnost se Vám otevírá po třech letech praxe v ČR (nebo v jiném státě EU), kdy máte alespoň teoretickou šanci se dostat do francouzského systému postgraduálního vzdělávání přes konkurz „Concours de l’Internat“.

Pro lékařskou profesi je ve Franci spousta zákonů, které najdete na webovských stránkách francouzské lékařské komory (Ordre des Médecins; existuje jednak celonárodní „Ordre National des Médecins“ www.conseil-national.medecin.fr, pak ještě pro každý département („regiony“ ve Francii) „Conseil départemental de l‘Ordre des Médecins“) a na stránkách státní organizace sdružující a řídící státní lékaře „Centre National de Gestion“ (www.cng.sante.fr). Já jsem většinu těchto zákonů prostudoval a na této webovské stránce se je pokouším srozumitelně prezentovat.
Osobní zkušenost mám ale jen se zařizováním francouzských lékařských licencí po atestaci. Jak se dostat jako lékař do Francie po promoci se dočtete lépe na stránkách http://madamenikdo.cz/category/francie/

Obecným pravidlem v jakékoli fázi Vašeho profesního vývoje ovšem pro Francii platí, že je třeba si zajistit pracovní místo před tím, než se pustíte do jakýchkoli administrativních záležitostí. Může se Vám totiž stát, že až si vyřídíte uznání diplomu a atestace, práci se Vám nepodaří sehnat. Do Francie se skoro zásadně dosazují na pracovní místa lékaři přes známosti. Pokud se do Francie chcete vydat aniž byste tam měl(a) nějakého známého, dejte si práci s vyhledáním kontaktů přímo na šéfy oddělení (Chef de Service či Professeur) a napište přímo jim. Poslání přihlášky na nějakou obecnou emailovou adresu typu ressources.humaines@hopital.fr většinou nemá valný účinek.
Určitě si také přečtěte příspěvek ve foru na této webovské stránce Lékař - cizinec ve Francii

Proč do Francie?

Výhody:

 • medicína a věda na slušné úrovni
 • „internat“ (předatestační příprava) v Evropě na vysoké úrovni
 • veliká země, zahrnuje i Fr. Guyanu, ostrovy Martinique, Guadeloupe, Reunion, Novou Kaledonii, Tahiti a další
 • kultura, historie, rychlé vlaky, vybrané víno, vítečné sýry, zkrátka savoir-vivre!

Nevýhody:

 • pravidla a předpisy se složitě zjišťují a ne vždy dodržují (i výhoda)
 • záleží více na lidském faktoru (známí ve Francii, nálada úředníka, atd.) a na štěstí než na Vašich schopnostech a kvalifikacích
 • medicína včetně lékařů jsou státní

Důležité pojmy:

Hierarchie v nemocnici

 • interne (neplést s „médecine interne" = interna = vnitřní lékařství) - lékař během postgraduálního vzdělávání = tzv. internat
 • assistant ≈ chef(fe) de clinique - lékař s dodělaným postgraduálním vzděláváním, ale před "concours de praticien hospitalier..." (viz níže); tato pozice je dočasná, zpravidla na 2 roky a je možné ji prodloužit na maximálně 4 roky
 • praticien hospitalier (viz níže)
 • professeur

Funkce lékaře vzhledem ke státu (viz dále)

 • praticien (hospitalier) contractuel (lékař bez konkurzu ("concours de praticien hospitalier..."), viz níže)
 • praticien hospitalier (lékař po konkurzu "concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé"; neplést s "concours de l'internat", viz níže)


Zdravotnictví ve Francii – struktura lékařského vzdělání


Francouzi:

 • première cycle des études médicales: první 3 roky lékařské fakulty
 • deuxième cycle: další 3 roky lékařské fakulty; historicky se tomu říkalo „externat“, studentům v této fázi vzělání se říká „étudiants hospitaliers“
 • po promoci se dělá „le concours de l’internat“ pro umístění do programů předatestační přípravy (internat); od r. 2004 se tento "concours" pro Francouze oficiálně jmenuje „épreuves classantes nationales“, pro absolventy fakult z jiných zemí EU se jmenuje „concours spécial européen“
 • troisième cycle = internat: předatestační příprava; je na 4-5 let pro většinu oborů podle specializace; ale jen 3 roky pro „médecine générale“. Během internatu se dělají po prvním a po čtvrtém ročníku zkoušky a na konci se píše a obhajuje tzv. mémoire (diplomová práce). Obecně je postgraduální vzdělávání ve Francii dobře zorganizováno
 • assistantchef(fe) de clinique: Po ukončení internatu francouzští lékaři pracují v nemocnici jako „assistant“ (částečně univerzitní úvazek) nebo jako „chef(fe) de clinique“. Tato pozice je dočasná a dává se na 2 roky; je ale prodloužitelná dvakrát o jeden rok (na maximálně 4 roky).
 • Po minimálně dvou letech praxe Francouzi dělají „concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé“ vypsaný státem (každý rok stát rozhodne, kolik potřebuje internistů, kolik radiologů, kolik chirurgů, atd. a vypíše na otevřená místa konkurz (zkouška je ústní i písemná))
  • lékaři, kteří projdou tímto konkurzem jsou státními nemocnicemi najati jako praticiens hospitaliers, tj. mají zaručenou práci a doživotní důchod (ve Francii se pro takovou pozici obecně používá výraz "fonctionnaire", což znamená původně "státní úředník")
  • kdo konkurzem neprojde může pracovat buď jako tzv. praticien contractuel nebo v soukromé ordinaci. Pro "praticien contractuel" platí, že pokud se do nemocnice přihlásí na jeho místo praticien hospitalier, může o místo přijít (více informací pod "Po atestaci").

Cizinci: Francie uznává kvalifikace i praxi z ostatních států EU

 • má proto smysl v ČR pracovat před odchodem do Francie
 • lze kombinovat praxi v ČR a ve Francii

Cizinec (občan jiného státu EU) může do francouzského zdravotnictví proniknout v různých fázích

Francie – obecné strategie

 • buď opravdu hodně chtít nebo mít známosti, popř. obojí
 • udělat si známosti; např. na stáži
 • zařizovat licence, povolení a další formality až budete mít slíbené místo
 • místo shánět přímo přes šéfy oddělení (Chef de Service nebo Professeur); poslání přihlášky na nějakou obecnou emailovou adresu typu ressources.humaines@hopital.fr většinou nemá valný účinek
 • pokud nemáte nějakého známého, který by Vás dosadil na konkrétní místo, napište minimálně do 30 až 50 nemocnic, protože účinnost takového hledání není veliká

Pro detailní informace o Francii klikněte znovu na „Francie“ nahoře na liště, kde se Vám objeví menu.