ERAS a Match

Po úspěšném získáni certifikace ECFMG je třeba absolvovat residenční program. Bez residenčního programu není možno v USA provozovat lékařské povolání. Seznam všech residenčních programů ve Spojených Státech je na internetové stránce FREIDA www.ama-assn.org/ama/pub/education-careers/graduate-medical-education/f…. Další oficiální webovské stránky se seznamem residenčních programů jsou www.acgme.org pod "Specialties" a https://services.aamc.org/eras/erasstats/par/index.cfm. Pozor, všechny tyto webovské stránky také obsahují seznam Fellowshipů a tzv. Osteopathic Pathway. Vás zajímají jen Residenční programy.

Do residenčních programů se nelze hlásit individuálně, ale jen pomocí systémů National Residency Matching Program (NRMP) (nebo zkráceně Match) a ERAS.

Přihlášení do residenčního programu probíhá ve třech krocích. Nejprve přes systém ERAS pošlete do residenčních programů přihlášky, pak si Vás residenční programy pozvou na pohovory, nakonec provedete pomocí systému Match (viz níže) výběr residenčních programů, do kterých byste měl(a) zájem nastoupit.

Co je to ERAS?

Prvním krokem je tedy přes systém ERAS (Electronic Residency Application Service) https://students-residents.aamc.org/attending-medical-school/how-apply-… poslat dokumenty příslušným residenčním programům.* (Další informace o systému ERAS najdete na www.ecfmg.org/eras * )
ERAS funguje v podstatě jako elektronická pošta. Do jakési schránky si natáhnete svůj životopis, motivační dopis, přepis všech zkoušek a jejich výsledků z lékařské fakulty (Medical School Transcript), hodnocení z lékařské fakulty (Medical Student Performance Evaluation (MSPE)), fotografii, atd.; doporučující dopisy musí poslat přímo do ERASu ten, koho o dopis žádáte; není možné, abyste je do ERASu poslal(a) Vy. Největší váhu mají doporučující dopisy z klinických stáží ve Spojených Státech, menší z Kanady a nejmenší z ostatních zemí. Menší váhu mají také samozřejmě dopisy z Observership (viz Stáže) či z výzkumu v laboratoři (viz Pracovní povolení - na konci stránky je o výzkumu). Na dokumenty, které budete požadovat na vaší lékařské fakultě jako jsou Medical School Transcript a Medical Student Performance Evaluation (MSPE = “Dean’s Letter”), si nechte dostatek času. Na napsání MSPE jsou přesné instrukce.
Informace o všech dokumentech jsou na www.ecfmg.org/eras/applicants-documents-index.html (pod modrým nadpisem "Supporting documents" můžete kliknout na jednotlivé požadované dokumenty, kde zjistíte, jakou mají mít formu a jak je posílat). Lze je zasílat buď elektronicky nebo poštou na adresu ERASu a oni je pro Vás naskenují. Je nutné vždy posílat originály.
* Pozn.: Na internetových stránkách ERASu se používají zkratky IMG (International Medical Graduate) a USMG (US Medical Graduate). Pro Vás je samozřejmě relevantní jen část označená IMG. LoR znamená Letter of Recommendation.

ERAS a Match probíhají synchronně jednou za rok.

Časový rozvrh ERASu

  • Od konce června si můžete vyžádat tzv. "ERAS Token" na https://oasis2.ecfmg.org. "ERAS Token" je heslo a v podstatě povolení k používání systému ERAS pro daný rok.
  • Od začátku července se můžete zaregistrovat na http://services.aamc.org/eras/myeras a můžete si natáhnout do systému své dokumenty (životopis, motivační dopis, atd.).
  • Od poloviny září můžete posílat své elektronické dokumenty z internetové stránky ERASu residenčním programům

Pohovory:

Po tom, co zašlete residenčním programů své dokumenty pomocí systému ERAS, si residenční programy vyberou ze seznamu přihlášených uchazečů ty, které chtějí pozvat na pohovor a dají jim o tom vědět.
Pohovory se konají během listopadu a prosince. Pohovor u residenčního programu většinou probíhá celý den. Setkáte se s některými z attendings (viz struktura residenčních programů), se kterými proběhne formální část pohovoru. Většinou se Vás ptají na Vaší profesních minulost a na Vaše plány do budoucna. Rozhodně se Vás nebudou ptát na lékařské znalosti či kompetence. Celková atmosféra pohovorů je přátelská. Pak se setkáte s residenty; většinou máte možnost jít s nimi na seminář či na oběd. Odpoledne Vás zpravidla provezou po městě a ukážou Vám výhody života v daném regionu. Residenční programy (zvláště ty žádané) se převádějí, aby přitáhly ty nejlepší residenty.
Pokud dostanete nabídky na pohovor z několika residenčních programů, většinou je možné se s nimi dohodnout, aby Vám pohovory v různých částech Spojených Států na sebe navazovaly. Pro cestování do Spojených Států včetně letenek, hotelů a vypůjčení automobilu nejraději používám www.kayak.com, ale je samozřejmě spousta jiných webovských stránek, pomocí kterých se dá cestování zorganizovat. Nejdražší je se dostat přes oceán. Vnitrostátní letenky po Spojených Státech, hotely a vypůjčení auta jsou pak velmi levné.

Co je to Match?

Po pohovorech si pak vybere, který residenční program se Vám zamlouvá nejvíce. Tento výběr se provádí přes zmíněný systém Match na www.nrmp.org (na stránce klikněte nahoře na "Main Residency Match"). Každý uchazeč si tak udělá seznam programů, kam by se chtěl dostat. Stejně tak si každý residenční program udělá seznam uchazečů, o které nejvíce stojí. Pokud jste nedostali od nějakého residenčního programu pozvánku na pohovor, nemá smysl se do něj hlásit. Nemá o Vás totiž zájem. Pokud do nějakého residenčního programu nechcete, nezadávejte ho do Matche. Mohlo by se Vám totiž stát, že se do něj dostanete. Výsledek Matche je právně závazný; neboli do programu, do kterého se přes Match dostanete, musíte nastoupit.

Časový rozvrh Match

  • září – listopad: registrace uchazečů na www.nrmp.org
  • listopad a prosinec: pohovory
  • v lednu si uchazeči v systému Match na www.nrmp.org vytvoří seznam residentur, kam chtějí = tzv. rank list
  • v první polovině března se zveřejní na webu výsledky; tzv. Match Day

Detaily rozvrhu jsou na www.nrmp.org/match-calendars/main-residency-applicants/

Co pak?

Pokud se přes Match dostanete do chtěného residenčního programu, máte vyhráno. Tím Vaše administrativní těžkosti a stresující zkoušky skončily. Z residenčního programu Vám zašlou smlouvu a pomohou Vám vyřídit vízum J-1 pro vstup do Spojených Států.

Pokud se do vysněného residenčního programu přes Match nedostanete, máte ještě další možnost přes systém SOAP (Supplemental Offer and Acceptance Program), který je dobře popsaný na http://www.nrmp.org/residency/soap. Je to v podstatě způsob, pomocí kterého programy po hlavním Match zveřejní na internetu nenaplněná místa a uchazeči bez místa se do nich hlásí ve dvouhodinových cyklech (po každých dvou hodinách programy uvedou na internetu aktualizovaný stav nenaplněných míst). Tento systém nahradil dřívější tzv. scramble (což by se dalo volně přeložit jako "paběrkování"), kdy se uchazeči hlásili o nenaplněná místa divoce bez jakéhokoli systému - po telefonu, faxem, emailem, jak to šlo. Toto ještě existuje, ale až po tzv. Match Day od 17 hod eastern time. Pomocí SOAP a scramble se můžete (na rozdíl od Matche) hlásit i do programů, kam Vás na pohovor nepozvali (ale, o kterých toho také tím pádem bohužel moc nevíte).
I když dostanete nabídku z nějakého programu "na divoko" pomocí scramblu, rozhodně si rozmyslete ještě před tím, než podepíšete smlouvu, jestli tam opravdu chcete. Ze své vlastní zkušenosti ale doporučuji klidně rok počkat a zkusit to znovu. Residenční programy se kvalitou značně liší. Prostě musíte vědět, co chcete. Na druhou stranu i z těch méně ceněných residenčních programů vyjdete jako plně vybavený doktor a nebudete mít velké problémy sehnat ve Spojených Státech důstojnou práci.

Kromě systému Match, pomocí kterého se naplní naprostá většina míst, existuje ještě internetová stránka FindAResident https://students-residents.aamc.org/findaresident/findaresident, na které se zveřejňují volná residenční místa během celého roku v případě, že někdo z residenčního programu nečekaně odejde apod. Na tento systém se ale nespoléhejte. Je spíše výjimkou přes něj dostat místo v residenčním programu.

Jak přihlášení a nástup do residenčního programu načasovat?

Bez certifikace ECFMG nelze začít rezidenční program. Na cerfikaci ECFMG potřebujete český diplom. Bez diplomu tedy nemůžete mít certifikaci ECFMG. Teoreticky by se dalo nastoupit do rezidenčního programu hned po promoci, ale rezidenční programy začínají vždy na konci června a Vy dostanete diplom v červenci či v srpnu a jeho uznání ECFMG (a vydání certifikátu ECFMG) trvá týdny až měsíc. Ovšem přihlásit se do ERASu a MATCHe a udělat pohovory u rezidenčních programů můžete bez certifikátu ECFMG. Pravidlo ale je, že v době pohovorů s rezidenčními programy musíte buď být ještě student lékařské fakulty (a nepotřebujete certifikaci ECFMG) anebo už musíte mít certifikaci ECFMG v ruce.
Je tedy reálné se dostat do rezidentury hned po promoci, ale jen za předpokladu, že doděláte poslední státnici maximálně v první polovině května. Na diplom máte právo v momentě, kdy doděláte poslední státní zkoušku. Chce to pak ale hned urgovat vydání diplomu a poslal ho okamžitě do ECFMG na uznání.
Dostat se do residenčního programu hned po promoci platí ovšem jen za předpokladu, že si rok před tím vyžádáte ERAS Token, projdete úspěšně procesem ERASu a MATCHe a maximálně do října předešlého roku doděláte obě zkoušky USMLE.