Úvod

Návod pro českého lékaře jak se dostat do zahraničí
Stejně jako řadu českých lékařů, kteří vycestovali za prací a za uznáním do zahraničí a kteří se na internetu dnes dělí o své zkušenosti, také mě inspirovaly opakované dotazy od lidí známých i neznámých. Poohlédl jsem se tedy, co už se na internetu píše a asi nejvíce mě zaujala webovská stránka Michala Boháče www.lekarvnemecku.cz, kde detailně popisuje jak se dostat jako lékař do Německa. Čeští lékaři, jak se zdá, také odcházení do Velké Británie, do Švédska a do Rakouska a o těchto zemích lze na internetu nalézt informace i zprostředkovací agentury. Rozhodl jsem se tedy kolektivní vědomosti rozšířit o USA, Francii a Švýcarsko, se kterými mám osobní zkušenost. V listopadu 2013 mě kontaktovala Dr. Lenka Zahálková, která dlouhodobě pracuje v Itálii a která mi nabídla tuto stránku rozšířit o její zkušenosti, a v lednu 2014 pak Dr. Vojtěch Čapek, který žije a pracuje ve Švédsku. Oběma bych chtěl zde moc poděkovat.
Je mi zřejmé, že tímto asi o něco zvýším počet českých lékařů, kteří z Čech odejdou a je mi to vůči naší zemi a jejím obyvatelům líto. Nicméně spíše než ušlou investici bych české lékaře v zahraničí chápal jako potenciál. Jsem totiž přesvědčen, že pokud by se pro ně podmínky v českém zdravotnictví dostatečně zlepšily, většina by se jich do Čech vrátila i s jejich cennými zkušenostmi.

Michal Křemen

Pro čtení těchto stránek není třeba se registrovat.