Fellowship

Tzv. fellowship je podobný způsob vzdělávání jako residentura. Nastupuje se na něj ovšem až po residentuře. Je to jakoby druhý stupeň postgraduálního vzdělávání jako byla u nás dříve dvoustupňová atestace. Např. pro obor vnitřní lékařství je potřeba jen residentura, ale pro kardiologii je potřeba po absolvování residentury z vnitřního lékařství ještě udělat tři roky fellowshipu v kardiologii. Nemá smysl zde rozebírat jak se hlásit na fellowship a co obnáší. V momentě, kdy informace o fellowshipu budete potřebovat, už si je snadno vyhledáte sami, nehledě na to, že z Vašeho residenčního programu, ve kterém v tu dobu už budete, Vám v tomto ohledu poradí i ostatní residenti.

Příklady oborů, kde je potřeba udělat fellowship: critical care (většinou spojená s plicním (na rozdíl od Evropy, kde je spojená s anesteziologií)), gastroenterologie, geriatrie, hematologie/onkologie, pneumologie, revmatologie, kardiologie, endokrinologie, infekční, nefrologie, vaskulární chirurgie, pediatrické podobory, atd.