Residency

Co je to residenční program?

Potom, co úspěšně uděláte všechny 3 zkoušky USMLE (Step 1, Step 2 CK a Step 2 CS), je třeba se přihlásit do residenčního programu. Bez absolvování residenčního programu není možno v USA provozovat lékařské povolání.
Residenční program je v podstatě ekvivalent naší předatestační přípravy (“kolečka”) akorát mnohem lépe zorganizovan. Během 3 a více let (podle oboru) Vás v residenčním programu naučí v podstatě vše, co budete pro výkon svého povolání potřebovat. Proto také neexistují ve Spojených Státech primáři. Po absolvování residentury a složení atestační zkoušky (Medical Board Exam) jste totiž plně právoplatným lékařem a není tedy potřeba, aby na Vás někdo z profesního hlediska dohlížel. Jste zodpovědni sami za sebe a svá rozhodnutí. Ale zpět k residentuře. Výuka probíhá v týmech. V každém týmu je intern (= resident prvního ročníku; PGY1 = PostGraduate Year 1), senior resident (resident druhého nebo třetího ročníku; PGY2 či PGY3) a attending (vedoucí lékař, který na celý tým dohlíží, ale také ho má za povinnost učit). K týmu může být přidělen i tzv. sub-intern (student posledního (=čtvrtého) ročníku lékařské fakulty) popřípadě student (většinou ze třetího ročníku). Spolupráce v týmu se odvíjí od toho, že většinu práce dělá intern, na kterého dohlíží senior resident a na celý tým dohlíží attending. Attending není placen za to, aby se staral o pacienty, ale aby se staral o Vás; aby Vás co nejvíce naučil. Má na Vás proto čas. Celá záležitost funguje fantasticky a rozhodně jsem se nesetkal se žádnou šikanou nebo zneužíváním nadřazeného postavení. Do toho jsou denně přednášky a semináře takže celý program funguje skvěle a člověk se opravdu naučí. Celý program je přesně předepsaný včetně počtu lékařských zákroků (jako lumbární punkce, paracentéza, apod.) a na každý program dohlíží The Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME). Každý člen týmu (kromě attendinga) mění každý měsíc oddělení a tím za tři roky (pro obor vnitřního lékařství a další obory) projde, co je potřeba. Na konci každého měsíce vyplňujete hodnocení všech ostatních členů týmu (tedy i attendinga) a hodnocení stáže obecně. Vedení residenčního programu podle hodnocení a připomínek residentů neustále chod residenčního programu upravuje; může i rozvázat pracovní poměr s attendingem, pokud se neosvědčí. Není mi známo, že by ještě někde jinde na světě fungovalo postgraduální (=předatestační) vzdělávání tak skvěle a efektivně jako ve Spojených Státech nebo v Kanadě. Během residentury pobíráte stipendium 35-45 tisíc dolarů ročně, což je přibližně průměrný plat ve Spojených Státech.

Příklady residenčních programů.: interna, gynekologie/porodnictví, chirurgie, anesteziologie, dermatologie, praktické lékařství, neurochirurgie, ortopedie, psychiatrie, urologie, emergency, neurologie, oftalmologie, ORL, pediatrie, transitional year (jeden rok interny; je někdy potřeba před jinou residenturou, např. psychiatrií)

Jak se do residenčního programu přihlásit?

Do residečních programů se nelze hlásit individuálně, ale jen pomocí internetových sytémů: tzv. National Residency Matching Program (NRMP) (nebo zkráceně Match) a ERAS (Electronic Residency Application Service).