Po třech letech praxe

Po třech letech praxe v ČR (nebo kdekoli jinde v EU) se můžete přihlásit na „concours de l’internat“. Od r. 2004 se tento "concours" pro Francouze oficiálně jmenuje „épreuves classantes nationales“ a pro absolventy fakult z ostatních zemí EU pak "concours spécial européen" (část míst, která je vyhrazena lékařům z ostatních států EU).

Concours de l’internat je poměrně těžká zkouška, která se skládá se jak z části ústní tak z části písemné. Sami Francouzi se na ní důsledně připravují poslední dva roky studií na lékařské fakultě. Concours spécial européen se dělá každý rok na konci května a zapisuje se na něj v březnu. Nemám tušení, kolik se na něj přihlásí zájemců, ale dovedu si představit, že to jsou asi desítky nebo spíš stovky. Pro všechny státy EU (kromě Francie) se vypisuje dohromady 3 až 5 míst pro daný rok. Jsou to jednotlivá konkrétní místa na konkrétní specializace: např. neurologie v Caen, pediatrie v Lille, atd. (Jejich seznam najdete na níže zmíněné webovské stránce pod pojmem „Répartition des postes“.) Tím pádem pro daný rok ani nemusí specializaci, o kterou máte zájem, vypisovat. Do konkurzu se lze přihlásit až po třech letech praxe v kterémkoli státě EU, což najdete na níže zmíněné stránce pod pojmem "Arrêté d’ouverture du concours", článek č. 4. Pokud se pomocí tohoto „concours“ dostanete do předatestačního vzdělávání, upisujete se na celou délku tohoto programu (podle oboru 4-5 let; délky jednotlivých programů jsou pod pojmem „Liste des disciplines, des spécialités et durées de formation“). Veškeré informace o "Concours spécial européen" jsou na www.cng.sante.fr/Concours-special-a-titre-europeen.html
O "épreuves classantes natiolales" se dočtete více na http://madamenikdo.cz/ecn-vstupenka-do-francouzskeho-vzdelavaciho-syste…