Step 2 CS

Obecné informace

Step 2 CS je praktická zkouška, kterou lze dělat jen ve Spojených Státech. Skládá se z návštěvy 12 “pacientů” a trvá se dvěma přestávkami (30 a 15 minut) celkem 8 hodin. Na každý tzv. encounter (návštěva pacienta) máte 15 minut a 10 minut pak na napsání zprávy na počítači (anamnézu, fyzikální vyšetření, diferenciální diagnózu a další navrhovaná vyšetření). Na psaní zprávy je velmi výhodné dobře umět a používat zavedené lékařské zkratky, abyste ušetřili čas.
Každý encounter začíná krátkou zprávou, kterou si přečtete na dveřích „ordinace“. Této krátké zprávě se říká "Chief Complaint" a v lékařských zprávách se běžně zkracuje jako CC. Příkladem by bylo: „75-letá žena přišla s bolestí břicha trvající 24 hodin.“ Přečtete si tento Chief Complaint a vstoupíte do místnosti. Váš „pacient“ je dobře vycvičený člověk, který Vás hodnotí podle toho, na kolik otázek z předem připraveného seznamu se ho zeptáte. Pro daný příklad by to bylo: charakter bolesti a její intenzita, přidružené symptomy jako nevolnost, průjem, atd. Pro každý Chief Complaint je potřeba se vyptat na specifické otázky. Není možné se ptát příliš zeširoka a na všechno; není na to čas. Také je hodnoceno Vaše chování, Vaše angličtina a to, jestli si umyjete ruce. Rozhodně je třeba říci každému pacientovi, u kterého zjistíte, že kouří, aby přestal kouřit. Více detailů o této zkoušce najdete na www.usmle.org/pdfs/step-2-cs/cs-info-manual.pdf
Tato zkouška mnohým nahání strach, ale věřte, že je nakonec ze všech tří nejjednodušší. Pokud dobře prostudujete jednu z níže zmíněných učebnic, nejspíš uspějete. Nejlepší je studovat s někým, kdo Vás zkouší z jedné ze zmíněných učebnic. On je Váš “pacient” a Vy se ho ptáte na otázky, které on zaškrtává v učebnici. Pak se kouknete na kolik jste se jich zeptal(a) a které Vám scházejí. Výsledek Step 2 CS není skóre, ale jen prospěl/neprospěl.
Další informace najdete na www.usmle.org/practice-materials/index.html pod nadpisem "Step 2 Clinical Skills (CS)"

Učebnice:

  • First Aid for the USMLE Step 2 CS
  • Mastering the First Aid for the USMLE Step 2 CS
    Vyhoví jakákoli z těchto dvou učebnic, více zkušeností je s First Aid