Step 2 CK

Obecné informace

Step 2 CK je teoretická zkouška celkem na 9 hodin najednou během jednoho dne. Skládá se ze 8 jednohodinových bloků a má celkem 346 otázek. Stejně jako u Stepu 1 si přestávky mezi bloky můžete volit podle sebe. Pokud si rozpočítáte, kolik máte v průměru času na jednu otázku, vyjde Vám jedna minuta a 23 sekund. Další obecné informace jsou stejné jako u Stepu 1.
Step 2 CK je koncipován jako zkouška ze znalostí z klinických oborů; většinou jsou to kazuistiky.

Příklady testových otázek:

Učebnice:

  • First Aid for the USMLE Step 2 CK
  • Blueprints – v Medicine (Vnitřní lékařství), Surgery, Pediatrics, Ob/Gyn a Psychiatry
  • Underground Clinical Vignettes: Step 2 bundle

Na Step 2 CK jsou dobré učebnice. Nezbytná je učebnice First Aid for the USMLE Step 2 CK. Ideální je se učit také z Blueprints, což jsou tradičně koncipované učebnice. Underground Clinical Vignettes jsou učebnice, kde je na každé stránce jeden případ s diagnostickým postupem a na konci je diagnóza. Jsou to tedy kazuistiky.

Pozn. Pokud se setkáte se staršími učebnicemi, Stepu 2 CK se dříve říkalo krátce Step 2. Step 2 CS se dříve nazýval CSA (Clinical Skills Assessment).