Stáže

Důležitost stáží během studií na lékařské fakultě

Já jsem, jak zmiňuji ve stati O autorovi, stáže v zahraničí bral jako pilíř v rozhodování, kam se po promoci vydám. Stáže nejsou nutnou podmínkou ke vstupu do residenčního programu, ale já je považuji za velmi důležité pro osvojení lékařského žargonu, zkratek a dalších specifik, které se velmi hodí při přípravě na a vykonání zkoušky Step 2 CS. Navíc Vám hodně usnadní vstup do residenčních programů, protože budete mít doporučující dopisy ze Spojených Států.

Je relativně jednoduché si zařídit stáž během studií na fakultě a velmi složité jí zařídit po promoci. Po promoci se Vám leda může naskytnout možnost si zařídit stáž během výzkumu na nějaké americké univerzitě, ale je to již daleko složitější.

Nejlepší je si stáž zařídit sám: požádejte si o „rotation in ...“ nebo „electives in ...“ během prázdnin, zkouškového období nebo si rozložte ročník (tři tečky znamenají obor: např. outpatient internal medicine). Na stáže je zpravidla možné se přihlásit jen pokud jste v posledním nebo předposledním ročníku lékařské fakulty. Pokud jste v nižším ročníku a chcete někam na stáž, požádejte si o tzv. observership nebo jak se říká nespisovně "shadowing". Tam Vás sice nenechají nic dělat, ale obvykle dostanete přiděleného lékaře, se kterým chodíte po pacientech a pozorujete, můžete na semináře a přednášky, atd.

Na vyhledávání stáží neexistuje žádný mně známý systém ani zaručený postup. Prohledejte webovské stránky univerzit a jejich lékařských fakult. Napište do "registrar's office" nebo na oddělení "clinical rotations". Nejsem si jist, jestli má smysl psát šéfům oddělení (primářům), kteří Vás nejspíše odkáží na "registrar's office".
Během stáže v USA Vám nikdo nevyplatí žádné stipendium. Většinou za stáž musíte zaplatit nějaký registrační poplatek (řádově $100-200) a na některých žádanějších univerzitách dalších řádově $200-800 podle délky stáže. Stáže se udělují tak na 2-8 týdnů. Často se na webovských stránkách univerzit vyskytují instrukce jak získat finanční pomoc (půjčku), která se ovšem většinou týká řádného školného a pokud je určena na stáže, je velmi složité (anebo spíše nemožné) pro Vás (jakožto neameričana/ku) takovou půjčku získat. Nikdo Vám neuhradí cestu. Pokud budete mít štěstí, univerzita Vám zařídí bezplatné ubytování.
Určitě si přečtěte diskuzi ve fóru Stáž v USA

Na většinu stáží (ale i observership) je potřeba pojištění zopovědnosti za škodu („medical malpractice insurance“ nebo zkráceně „liability insurance“). Je možné se pojistit v Evropě, ale pojistit se ve Spojených Státech je podle mě bezpečnější. Já jsem se pojistil na stáž u firmy HPSI (Healthcare Professional Services, Inc.); kontakt Fred Seilkop www.hpsi-ins.com. HPSI není pojišťovna, ale zprostředkovatel; pracují s několika pojišťovnami a mohou Vám tak nabídnout různé druhy pojištění. Pojištění zopovědnosti za škodu na observership stojí okolo 1000 dolarů a na stáž okolo 2500 dolarů.
Pokud jste ještě student(ka) tak jste pojištěn(a) Vaší univerzitou i na zahraniční stáže. Údajně si stačí vyžádat od Vaší domácí české univerzity doklad o podmínkách pojištění a nechat si ho přeložit.

Zde jsem našel zajímavou stránky, která sdružuje některé lékařské fakulty ve Spojených Státech, které nabízejí stáže mezinárodním studentům posledního ročníku medicíny: www.aamc.org/services/ghlo
Také se podívejte na www.electives.us